Rola rodziny w leczeniu uzależnień

Odpowiednia pomoc członków rodziny ma ogromne znaczenie w wychodzeniu z problemu uzależnienia.

Identyfikujemy szereg zachowań w rodzinie, które mogą wpływać hamująco, czy negatywnie na ten proces. Zespół zachowań destrukcyjnych występujących w rodzinie, w której występuje problem uzależnienia nazywamy współuzależnieniem.

Współuzależnienie charakteryzuje się:

• Przejmowaniem odpowiedzialności za picie/ branie osoby bliskiej np. ponoszeniem za nią konsekwencji picia/ brania, przejmowaniem ról i obowiązków osoby uzależnionej • Nadmierną kontrolą wobec zachowania, picia/brania osoby uzależnionej. • Podejmowaniem niekonstruktywnych prób zmiany sytuacji lub wyjścia z niej. • Ukrywaniem problemu picia/brania wśród bliskich i w otoczeniu • Rezygnacją z własnych potrzeb i koncentracją życia wokół picia/brania. • Pogłębiającą się izolacją społeczną. • Stopniową adaptacją do sytuacji destrukcyjnej, która skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia i funkcjonowania psychospołecznego.

Współuzależnienie podtrzymuje destrukcyjny sposób funkcjonowania rodziny. Postawa pożądana i konstruktywna polega na konfrontowaniu osoby uzależnionej z chorobą i unikaniu ponoszenia odpowiedzialności za jej picie czy zażywanie substancji. Współuzależnienie nie jest chorobą, jednak jest zaburzeniem adaptacyjnym ( osoba bliska ponosząc duże koszty adaptuje się do destrukcyjnych warunków ), dlatego również wymaga specjalistycznej pomocy i psychoterapii. Życie z osobą uzależnioną może także prowadzić do zaburzeń lękowych, czy depresyjnych, które wymagają leczenia.
Wobec osoby uzależnionej warto:
• Wprost i stanowczo mówić o piciu/braniu, jak o chorobie.
• Oczekiwać podjęcia leczenia.
• Pokazywać konsekwencje nałogu i unikać brania ich na siebie ( np. nie spłacać długów, nie pomagać łagodzić skutków picia/ brania ).
• Samemu zgłosić się po pomoc, nawet jeśli osoba uzależniona odmawia leczenia.
• Korzystać z interwencji policji w przypadku zachowań agresywnych osoby uzależnionej.

Postawa ta może wydawać się chłodna i wymagająca. Jednak tylko poprzez konsekwentne działanie w kierunku zmiany można skutecznie pomóc osobie uzależnionej, która ze względu na mechanizmy choroby może długo nie widzieć skutków swojego nałogu.

W momencie podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną ( nie chodzi tylko o zachowanie abstynencji, ale rozpoczęcie terapii ) sytuacja w rodzinie, czy w związku ulega stopniowej zmianie. Wtedy dużo bardziej pomocna okazuje się postawa wsparcia i zrozumienia dla choroby i jej przejawów.

Pomoc w tym okresie polega na:

• Umożliwieniu osobie uzależnionej korzystania z terapii ( czasami jest to kilkumiesięczne leczenie zamknięte) i jednocześnie powstrzymywanie się od ingerencji w przebieg terapii.
• Zdobyciu wiedzy na temat przebiegu i przejawów choroby. Szczególnie istotne jest przygotowanie się na występowanie głodów alkoholowych, narkotykowych, czy lekowych, jak i rozpoznawanie czy zapobieganie nawrotom choroby.
• Przestrzeganiu zaleceń służących podtrzymywaniu abstynencji i unikaniu zagrożeń prowadzących do jej łamania.
• Otwartej rozmowie na temat uzależnienia, wzajemnych potrzeb i uczuć z tym związanych.

Członkowie rodziny, w których występuje problem uzależnienia mogą korzystać z profesjonalnej pomocy na różnych etapach rozwoju choroby, czy wychodzenia z niej. Osoby współuzależnione kieruje się do podjęcia własnej psychoterapii w celu przerwania destrukcyjnych schematów działania. Jednak zawsze ( nawet jeśli osoba bliska nie przejawia cech współuzależnienia )rodzina, czy partner mogą skorzystać z konsultacji i porady, jak motywować osobę chora do podjęcia leczenia. W trakcie terapii osoby uzależnionej ośrodek, czy też terapeuta prowadzący proponuje sesje lub konsultacje rodzinne, w celu przekazania informacji dotyczących zaleceń i postępowania wobec osoby uzależnionej. Jeśli zmiana wynikająca z wychodzenia z uzależnienia destabilizuje dotychczasowy układ ról w rodzinie lub zmienia, czy kształtuje nowe oczekiwania w związku wtedy zaleca się podjęcie terapii pary.
W ośrodku DetoksVip realizujemy program wparcia i konsultacji dla rodzin osób uzależnionych na różnych etapach ich leczenia.

Psycholog, Psychoterapeuta

Justyna Glińska
4.4
Zadzwoń! +48 512 390 500

Zrób pierwszy krok i zadzwoń!

Resztę zostaw nam

Dodaj komentarz

Jako jedyny ośrodek w Polsce zapewniamy opiekę wykwalifikowanych lekarzy 7 dni w tygodniu
INFORMACJE
O DETOKSVIP

Współpracujemy z wieloma firmami medycznymi, konsorcjami, lekarzami świadczącymi usługi na wezwanie oraz m.in. psychologami, terapeutami i innymi specjalistami na terenie całego kraju.

U nas i dla nas to Ty jesteś najważniejszą osobą. Zrób pierwszy krok, zadzwoń i pozwól nam działać. Gdy Twoje zdrowie stanie się naszym wspólnym celem­ na efekty nie będziesz musiał długo czekać!

Centrum konferencyjno szkoleniowe
Domaniewska 47/10,
02-672 Warszawa
+48 512 390 500
 

Konsorcjum leczenia uzależnień Wrocław
Piłsudskiego 74/lokal 320
50-020 Wrocław
+48 512 390 500

Piłsudskiego 74/lokal 320
50-020 Wrocław
+48 512 390 500
+48 780 020 487

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk-Otomin
ul. Klonowa 8
80-298 Otomin
+48 512 390 500

ul. Klonowa 8
80-298 Otomin
+48 512 390 500
+48 58 585 99 69

Konsorcjum leczenia uzależnień Wrocław
ul. Boczna 2
11-400 Wrocław
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień DetoksVIP
Leśna 30
05-506 Magdalenka
+48 512 390 500
 

Konsorcjum leczenia uzależnień Kraków
ul Sportowa 41,
32-040 Świątniki Górne, Kraków
+48 512 390 500

ul Sportowa 41,
32-040 Świątniki Górne, Kraków
+48 512 390 500
+48 12 300 28 84

Konsorcjum leczenia uzależnień Konin
62-500 Posada/Konin
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk
ul. Bolesława Chrobrego 96E/65
80-414 Gdańsk
+48 607 923 400

ul. Bolesława Chrobrego 96E/65
80-414 Gdańsk
+48 607 923 400

4MIPCGROUP
ORLY
ORLY
Orły
My icon title
My icon title
All Rights Reserved DetoksVIP 2020 | Copyright by DetoksVIP 2020 | licenced by IV MI – PC GROUP | Creativity Overload by PixelCrafter
LAUREAT KONKURSU | ORŁY MEDYCYNY 2018 i 2019