Narkomania

Narkomania to zjawisko społeczne polegające na uzależnieniu, do którego dochodzi wskutek krótkotrwałego bądź długotrwałego przyjmowania substancji odurzających, przeciwbólowych środków narkotycznych bądź innych środków o działaniu odurzającym i euforycznym. Narkomania zwykle rozpoczyna się bardzo niewinnie. Wiele osób, nie myśląc o późniejszych konsekwencjach swego czynu, sięga po różne substancje psychoaktywne. Powodów jest wiele – ciekawość, zabawa, chęć ucieczki od kłopotów życia codziennego czy zaimponowanie rówieśnikom. Jednak nawet rzadkie zażywanie substancji psychoaktywnych prowadzi do uzależnienia, którego pierwszym objawem jest nieopanowana chęć przyjmowania narkotyku – częściej i w coraz większej dawce.

Leczenie narkomanii to bardzo złożony proces. Ale prowadzony prawidłowo może przebiegać sprawnie, bezbolesnie i z olbrzymim ładunkiem pozytywnych emocji. Oferujemy kompleksowe, nowoczesne, bardzo skuteczne leczenie zespołu zależności od środków psychoaktywnych, oparte na terapii behawioralnej i integracyjnej. Proces integracji pacjenta budujący, przy naszym wydatnym wsparciu, nowy lub zmodyfikowany model życia stanowiący istotną alternatywę , przeciwwagę dla pełnego upokorzeń i dyskomfortów funkcjonowania z substancją jest jednym z najistotniejszych elementów naszej terapii. Niewiele ośrodków na świecie jest w stanie prowadzić proces integracyjny. 

Potrzebny jest do tego świetnie przygotowany, profesjonalny zespół ludzi, którzy doskonale rozumiejąc istotę uzależnienie, gdyż sami takowe opanowali i zatrzymali, którym nie obce są meandry i zawiłości manipulacji choroby, którzy krok po kroku asystują pacjentowi w przełamywaniu kolejnych barier stawianych przez chorobę, a także pokonywaniu trudności w osiąganiu celów stawianych przez wymogi terapii. Leczenie narkomani to także budowanie od nowa relacji międzyludzkich, a w szczególności rodzinnych, odbudowywanie lub zdobywanie pozycji społecznych, odzyskiwanie własnej wartości, budowanie na zgliszczach uzależnienia niespotykanej jakości życia , jaką daje świadomość i duma z powodu pokonywania największej słabości swojego życia. Tylko wtedy człowiek jest w stanie powstrzymać uzależnienie od narkotyków, kiedy polubi siebie i swoje nowe życie bardziej, niż to które sobie zafundował przez zbudowanie banalnej iluzji nieistniejącego świata. Tego wszystkiego nasi specjaliści muszą pacjenta nauczyć!!!!!

Pierwszym, nieodzownym krokiem w walce z chorobą jest zgłoszenie się do nas na proces kompleksowego odtrucia organizmu od substancji psychoaktywnych, a także powstających w trakcie spalanie narkotyku. Taki proces w zależności od rodzaju substancji trwa od kilku do nawet kilkudziesięciu dni. Pacjent w tym czasie przebywa w eleganckiej placówce, pod pełnym nadzorem medycznym lekarzy, ratowników medycznych lub pielęgniarek monitorujących jego stan zdrowia 24 h na dobę. Na początek lekarze zlecają kompleksowe badania , w tym toksykologiczne i na kanwie posiadanych wyników i informacji z wywiadu podejmują ostateczną decyzję o metodologii leczenia, która zagwarantuje całkowite oczyszczenie organizmu. Lekarze stosują najnowocześniejsze leki i metody tak, aby zminimalizować wszelkie fizyczne dyskomforty związane z zespołem odstawiennym. Nad pacjentem czuwa tez troskliwy personel administracyjny Ośrodka, zespół trenerów i motywatorów.

Rownolegle prowadzimy proces rozpoznania psychologicznego . Pacjent ma szereg spotkań z terapeutami i/lub psychologami, których zadaniem jest określenie indywidualnego profilu psychologicznego i na bazie pozyskanych informacji w zakresie uwarunkowań rodzinnych, społecznych, zawodowych, duchowych i zdrowotnych budujemy indywidualnie dobrany tryb długofalowej terapii, która zakończyć się musi wyłączeniem chęci do zażywania substancji psychoaktywnych. W naszej metodologii nie zakładamy, ze pacjent musi chcieć się leczyć. Co więcej, zakładamy, że nawet jeśli mówi ze chce, to okłamuje sam siebie. Tej „chęci” musimy go nauczyć i wyzwolić w nim pragnienie godnego życia. Żadne nakazy lub zakazy nie mogą i nie przyniosą skutku. Dopóki nie nauczymy pacjenta chcieć nie zażywać, dopóty będziemy go leczyć.

Pacjent ma szereg spotkań z terapeutami i/lub psychologami, których zadaniem jest określenie indywidualnego profilu psychologicznego i na bazie pozyskanych informacji w zakresie uwarunkowań rodzinnych, społecznych, zawodowych, duchowych i zdrowotnych budujemy indywidualnie dobrany tryb długofalowej terapii, która zakończyć się musi wyłączeniem chęci do zażywania substancji psychoaktywnych. W naszej metodologii nie zakładamy, ze pacjent musi chcieć się leczyć. Co więcej, zakładamy, ze nawet jeśli mówi ze chce, to kłamie sam siebie. Tego „chcenia” musimy go nauczyć i wyzwolić w nim pragnienie godnego życia. Żadne nakazy lub zakazy nie mogą i nie przyniosą skutku. Dopóki nie nauczymy pacjenta chcieć nie zażywać, dopóty będziemy go leczyć.

Zarówno jakość leczenia, jak i standard funkcjonowania w Ośrodku (co ma niebagatelne znaczenie w procesie motywacji do podtrzymywania leczenia) jest jednym z najwyższych w Europie. Jako jedni z nielicznych prowadzimy leczenie „do skutku”, na co udzielamy pisemnej gwarancji. W ten sposób bierzemy na siebie nie tylko moralną i etyczną odpowiedzialność, ale także finansową.

Serdecznie zapraszamy, bo dla nas i u nas to nikt inny tylko TY jesteś osobą najważniejszą.

4.4

Rodzaje narkotyków i metody terapii

Narkotyki możemy podzielić na dwa rodzaje: miękkie i twarde. To podział różnicujący stopień szkodliwości substancji psychoaktywnych. Groźniejsze są narkotyki twarde, jednak to wcale nie oznacza, że narkotyki miękkie są bezpieczne i nie wykazują większego wpływu na organizm. Wszystkie rodzaje narkotyków prędzej czy później prowadzą do uzależnienia, a w ostateczności do całkowitego wyniszczenia fizycznego i psychicznego.

Do narkotyków twardych zalicza się:

  • Opioidy/opiaty – grupa substancji działająca na receptory opioidowe w mózgu. Przykładowymi opioidami są kodeina, morfina i heroina. Dwa pierwsze to opiaty, które otrzymuje się w procesie przetwarzania maku lekarskiego, natomiast heroina to produkt chemicznej modyfikacji morfiny. To narkotyki silnie uzależniające, które już po jednym zażyciu wywołują uzależnienie psychiczne i w bardzo krótkim czasie prowadzą do uzależnienia fizycznego.

  • Kokainę – to biały proszek, który uzyskuje się z liści koki. Najczęściej zażywa się ją przez nos, czasem wciera się ją w dziąsła bądź wkłada w środek małżowiny usznej. Natychmiastowo po spożyciu wywołuje wpływ na ośrodki przyjemności w mózgu.
    Amfetaminę, która jest substancją psychostymulującą, tj. pobudzającą i prowadzącą do bardzo silnego uzależnienia psychicznego.
    Z kolei do narkotyków miękkich zalicza się:
  • Marihuanę i haszysz – to pochodne konopi indyjskich, które zawierają psychoaktywną substancję THC. Marihuana występuje w postaci brunatno-zielonych liści i ma charakterystyczny zapach – słodki i ostry jednocześnie. Z kolei haszysz występuje w formie brązowych i czarnych kulek bądź kostek. Oba narkotyki zwykle się pali.
  • Ecstasy (MDMA) – to pigułki chętnie zażywane podczas imprez w celu poprawy nastroju i lepszej zabawy. Nie doprowadzają do uzależnienia fizycznego, potęgują doznania słuchowe i wzrokowe.
  • LSD –kwas zwany papierem, bo właśnie w takiej formie występuje. Papier nasączony jest substancją psychoaktywną, wkłada się go pod język, gdzie się rozpuszcza.
  • Grzyby halucynogenne – to brązowe grzybki na cienkich nóżkach z charakterystycznym czubkiem na kapeluszu. Rosną na łąkach i przyjmuje się je zarówno świeże, jak i suszone.

Ponadto do narkotyków zalicza się substancje uspokajające i nasenne, czyli benzodiazepiny i barbiturany, które powodują silne uzależnienie, a także środki wziewne, czyli grupę rozpuszczalników organicznych, które stosuje się do rozpuszczania farb, lakierów, klejów itp.

Jakie są dostępne metody leczenia uzależnienia od narkotyków i od czego zależy wybór danej metody w konkretnym przypadku? Wskazuje się, że udowodnioną skuteczność mają trzy formy terapii uzależnień: substytucyjna, ukierunkowana na abstynencję i poznawczo-behawioralna. Wybór metody w stosunku do danego pacjenta uzależniony jest m.in. od rodzaju zażywanego narkotyku, jego indywidualnych potrzeb i możliwości terapeutycznych.

Terapia substytucyjna – budzi ogromne kontrowersje, bowiem polega na zastępowaniu dożylnych narkotyków preparatami farmaceutycznymi o takim samym działaniu. Celem podawania takich substancji jest zlikwidowanie fizycznego przyzwyczajenia organizmu. Założeniem terapii substytucyjnej jest osłabienie motywacji do przyjmowania substancji psychoaktywnych i wyeliminowanie przykrych objawów abstynencyjnych. Z czasem dawki preparatu są zmniejszane. Takiej formie leczenia narkomanii przez cały czas jej trwania towarzyszą zajęcia terapeutyczne.

Terapia ukierunkowana na abstynencję – podstawowym warunkiem tej terapii odwykowej jest całkowite odstawienie substancji psychoaktywnych. Metoda opiera się na założeniu, że do sięgnięcia po narkotyki skłoniły osobę uzależnioną trudności w nawiązywaniu relacji międzyludzkich. Dlatego też celem terapii uzależnień jest nauczenie pacjenta budowania otwartej relacji. Do powodzenia terapii potrzebna jest silna motywacja do porzucenia nałogu.

Terapia poznawczo-behawioralna – założeniem tej terapii jest fakt, że w mechanizmie uzależnienia istotną rolę odgrywa mechanizm uczenia się. Taki sam mechanizm wykorzystuje się w trakcie leczenia narkomanii. Osoba uzależniona uczy się, jak rozpoznawać sytuacje, w których ryzyko sięgnięcia po narkotyk jest wysokie i w jaki sposób zwalczać tego rodzaju pokusy. Metoda ta polega na uporczywym powtarzaniu tych samych schematów, które po upływie pewnego czasu ułatwiają choremu samokontrolę. Ten rodzaj terapii odwykowej można łączyć z leczeniem farmakologicznym.

NAJSKUTECZNIEJSZĄ METODĄ LECZENIA UZALEŻNIENIA OŚ NARKOTYKÓW JEST TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNO-INTEGRACYJNA!

 

Łączy ona zalety terapii behawioralno-poznawczej, która przygotowuje pacjenta do życia bez narkotyków w trakcie pobytu stacjonarnego w Ośrodku (część teoretyczna) z praktycznym, rocznym treningiem zachowań pacjenta w świecie rzeczywistym. Pacjent realizuje program terapii w otoczeniu swojej rodziny, przyjaciół i w środowisku zawodowym pod dyskretną, acz skuteczną superwizją trenerów terapii integracyjnej.

Tali właśnie wielowątkowy proces oferuje nasz Ośrodek, do którego zapraszamy wszystkich , którzy chcą wybrać się w najlepszą podróż swojego życia. Podróż do godności, wolności i radości!!! Jesteśmy tu dla Was.

Jak wygląda leczenie odwykowe i terapia narkotykowa?

Sposób leczenia narkomanii zawsze dobierany jest do indywidualnych potrzeb uzależnionego, uwzględniając przy tym stan osoby chorej, rodzaj zażywanej substancji, a także indywidualne cechy psychofizyczne pacjenta. Terapia odwykowa przebiega w trzech etapach. Pierwszym krokiem jest detoksykacja, czyli odtrucie organizmu. Celem odwyku narkotykowego jest wyeliminowanie dokuczliwych objawów zespołu abstynencyjnego, a co za tym idzie – poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Detoksykacja stanowi wstęp do dalszej terapii. Drugi etap leczenia narkomanii to prowadzona w warunkach odstawienia narkotyków terapia odwykowa zmierzająca do ustalenia źródeł problemu i cech osobowości osoby uzależnionej, jak również zrozumienia istoty mechanizmu uzależnienia, a także motywów zażywania środków. Celem terapii odwykowej, oprócz utrzymania abstynencji, jest także poprawa funkcjonowania życia zarówno psychicznego, jak i społecznego. I ostatnim etapem leczenia narkomanii jest readaptacja społeczna prowadzona w warunkach otwartych, która ma pomagać w przystosowaniu się do nowego, lepszego życia i powrocie do normalnego funkcjonowania.

Konsorcjum: “Ośrodek Leczenia Uzależnień DetoksVip” z siedzibą w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście (Gdańsk i Gdynia)
Nasze wyspecjalizowane ośrodki odwykowe zlokalizowane są w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i w Trójmieście. Ośrodek odwykowy w każdym z miast to miejsce będące połączeniem profesjonalnej kliniki niosącej pomoc osobom uzależnionym z wygodą i elegancją luksusowego pensjonatu. Każdy przybywający do nas pacjent zostaje zakwaterowany w przestronnym pokoju wyposażonym w łóżko, telewizor, komody i łazienkę. Pobyt w którymkolwiek z naszych ośrodków to szansa na przezwyciężenie nałogu, a także możliwość wyciszenia, zrelaksowania i oderwania się od codziennego trybu życia.


Leczenie narkomanii Gdańsk


Prowadzony przez nas prywatny ośrodek leczenia uzależnień zlokalizowany w Trójmieście zajmuje się także leczeniem narkomanii. Prowadzimy proces detoksykacji organizmu, diagnostykę psychologiczną, konsultacje i długofalową terapię. Zapewniamy wysoką jakość leczenia, zaangażowanie , profesjonalizm i wytrwałość. Lekarze , pielęgniarki i terapeuci stanowią profesjonalny zespół będąc 24h na dobę w gotowości do niesienia pomocy. Zapraszamy!


Leczenie narkomanii Kraków


Ośrodek terapeutyczny w Krakowie dedykowany jest by nieść pomoc i wsparcie wszystkim osobom uzależnionym od narkotyków. Pierwszy krok w leczeniu – czyli kompleksowe oczyszczenie organizmu z substancji psychoaktywnych prowadzony jest w oparciu o bogate doświadczenie personelu medycznego w warunkach ciepłej i domowej atmosfery wraz ze wsparciem psychologicznym. Dalsze leczenie planujemy po wstępnej diagnozie psychologicznej. Zapraszamy.


Leczenie narkomanii Warszawa


Zapraszamy do jednego z najbardziej renomowanych Ośrodków w Europie specjalizującego się w leczeniu narkomanii. Jest to miejsce, gdzie jakość leczenia i jakość bytowania są na najwyższym poziomie . To tu leczymy „do skutku” , na co udzielamy pisemnej gwarancji. Leczenie uzależnienia od narkotyków przyniesie właściwe efekty pod jednym warunkiem, że proces będzie przeprowadzony w krasie profesjonalizmu i najwyższego zaangażowania specjalistów. Ponieważ twierdzimy i jesteśmy przekonani, ze takie cechy reprezentuje nasza placówka pozwalamy sobie nałożyć na siebie współodpowiedzialność za proces nie tylko w aspekcie moralnym i etycznym, ale także finansowym. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje.


Leczenie narkomanii Wrocław


Osrodek leczenia uzależnień we Wrocławiu to kameralna, bardzo urokliwa placówka, w której znajdziesz spokój i ukojenie w dolegliwościach zespołu abstynencyjnego. Oferujemy profesjonalne oczyszczenie organizmu z toksycznych substancji wraz z pełna osłoną terapeutyczną. Przyjeżdżając do nas niwelujesz do minimum niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań i zagrożenia życia spowodowanego nadużyciem środków zaburzających. W trakcie pobytu zdiagnozujemy pacjenta psychologicznie i zdefiniujemy indywidualne zapotrzebowanie na określony rodzaj długofalowej terapii. Zła wiadomość jest taka, ze masz problem. Ale dobra , iż mamy na to metodologie! Zapraszamy, dzwon teraz!

Jako jedyny ośrodek w Polsce zapewniamy opiekę wykwalifikowanych lekarzy 7 dni w tygodniu
INFORMACJE
O DETOKSVIP

Współpracujemy z wieloma firmami medycznymi, konsorcjami, lekarzami świadczącymi usługi na wezwanie oraz m.in. psychologami, terapeutami i innymi specjalistami na terenie całego kraju.

U nas i dla nas to Ty jesteś najważniejszą osobą. Zrób pierwszy krok, zadzwoń i pozwól nam działać. Gdy Twoje zdrowie stanie się naszym wspólnym celem­ na efekty nie będziesz musiał długo czekać!

Centrum konferencyjno szkoleniowe
Domaniewska 47/10,
02-672 Warszawa
+48 512 390 500
 

Konsorcjum leczenia uzależnień Wrocław
Piłsudskiego 74/lokal 320
50-020 Wrocław
+48 512 390 500

Piłsudskiego 74/lokal 320
50-020 Wrocław
+48 512 390 500
+48 780 020 487

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk-Otomin
ul. Klonowa 8
80-298 Otomin
+48 512 390 500

ul. Klonowa 8
80-298 Otomin
+48 512 390 500
+48 58 585 99 69

Konsorcjum leczenia uzależnień Wrocław
ul. Boczna 2
11-400 Wrocław
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień DetoksVIP
Leśna 30
05-506 Magdalenka
+48 512 390 500
 

Konsorcjum leczenia uzależnień Kraków
ul Sportowa 41,
32-040 Świątniki Górne, Kraków
+48 512 390 500

ul Sportowa 41,
32-040 Świątniki Górne, Kraków
+48 512 390 500
+48 12 300 28 84

Konsorcjum leczenia uzależnień Konin
62-500 Posada/Konin
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk
ul. Bolesława Chrobrego 96E/65
80-414 Gdańsk
+48 607 923 400

ul. Bolesława Chrobrego 96E/65
80-414 Gdańsk
+48 607 923 400

4MIPCGROUP
ORLY
ORLY
Orły
My icon title
My icon title
All Rights Reserved DetoksVIP 2020 | Copyright by DetoksVIP 2020 | licenced by IV MI – PC GROUP | Creativity Overload by PixelCrafter
LAUREAT KONKURSU | ORŁY MEDYCYNY 2018 i 2019