Na czym polega Wspólnota Anonimowych Alkoholików?

Na czym polega Wspólnota Anonimowych Alkoholików?

Na czym polega Wspólnota Anonimowych Alkoholików?

Mówiąc o leczeniu alkoholizmu, wielu osobom na myśl od razu przychodzą mityngi Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Nic dziwnego, ponieważ takie spotkania odbywają się w 170 krajach, a według danych z 2013 roku, na całym świecie uczestniczy w nich aż 2 131 549 osób uzależnionych.

Założenia Wspólnoty AA

Walkę z alkoholizmem zazwyczaj rozpoczyna detoks alkoholowy. Nie można go jednak nazwać rozwiązaniem problemu – do wyjścia z uzależnienia konieczna jest praca nad psychiką, a nie tylko ciałem. Nie każdego stać jednak na prywatny ośrodek leczenia uzależnień, dlatego dostępne są również darmowe rozwiązania. Wśród najpopularniejszych z nich znajduje się Wspólnota AA. Na czym jednak tak naprawdę polega?

12 kroków

Jednym z najważniejszych elementów AA jest słynne 12 kroków, których przejście ma prowadzić do szczęśliwego, satysfakcjonującego życia bez alkoholu. Droga uczestnika AA wygląda tak:

 1. Przyznanie przed sobą, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu.
 2. Wiara, że wygramy z uzależnieniem dzięki Sile Wyższej (nie musi to być Bóg, Siłę Wyższą można interpretować indywidualnie).
 3. Decyzja o powierzeniu swojego życia Sile Wyższej.
 4. Rachunek sumienia, odważne przyznanie się przed sobą do niemoralnych zachowań.
 5. Wyznanie sobie, drugiemu człowiekowi i Sile Wyższej naszych błędów.
 6. Gotowość do pokonania wad charakteru dzięki pomocy Siły Wyższej.
 7. Pokorne zwrócenie się do Siły Wyższej o pomoc w zmianach na lepsze.
 8. Stworzenie listy osób, które skrzywdziliśmy i nabranie gotowości na naprawienie krzywd.
 9. Zadośćuczynienie zranionym przez nas osobom (z wyjątkiem sytuacji, gdzie kontakt z nami byłby dla nich jeszcze większą krzywdą).
 10. Ciągłe prowadzenie rachunku sumienia, przyznawanie się do błędów.
 11. Utrzymywanie kontaktu z Siłą Wyższą przez modlitwę/medytację – prosimy o poznanie jej woli i pomoc w jej wypełnieniu.
 12. Stosowanie poznanych zasad w codziennym życiu  i szerzenie ich wśród innych alkoholików.

12 tradycji

W miarę funkcjonowania Wspólnoty AA wykształciły się tradycje, które zapewniają jedność i regulują działanie AA oraz relacje wspólnoty ze światem zewnętrznym. Oto aktualne 12 tradycji:

 1. Wspólne dobro znajduje się na pierwszym miejscu, jedność jest niezbędna do zdrowienia każdego z członków.
 2. Władzę ma tylko Siła Wyższa, liderzy są jej pomocnikami.
 3. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć rzucenia alkoholu.
 4. Każda grupa jest niezależną jednostką (z wyjątkiem zasad dotyczących AA jako wspólnoty).
 5. Głównym celem grupy jest dzielenie się wiedzą z alkoholikami pozbawionymi pomocy.
 6. Finanse i prestiż nie mogą odrywać Wspólnoty AA od najważniejszego celu – zachowania trzeźwości uczestników.
 7. Grupy AA nie przyjmują dotacji z zewnątrz.
 8. AA ma pozostać nieprofesjonalne, ale może zatrudniać niezbędnych pracowników.
 9. AA nie ma być organizacją, ale w ważnych sprawach może tworzyć zespoły i komisje.
 10. AA nie zajmuje stanowiska wobec problemów niezwiązanych ze wspólnotą.
 11. AA nie może reklamować się w mediach.
 12. Anonimowość to podstawa, zasady są ważniejsze od osobowości.

Dlaczego alkoholicy są we wspólnocie anonimowi?

Jeżeli interesuje nas terapia uzależnień w Krakowie lub innym mieście, personel często deklaruje, że pacjenci mają zapewnioną prywatność i anonimowość. W AA anonimowość nie jest jednak udogodnieniem, ale podstawową zasadą. Obowiązuje na dwóch poziomach. Pierwszym z nich jest osobisty. Uczestnicy nie znają swoich nazwisk, zawodów itp. Dzięki temu, wszyscy są równi i mogą poczuć się swobodniej, biorąc pod uwagę społeczny ostracyzm i skrępowanie, które towarzyszy mówieniu o uzależnieniu. Anonimowość dotyczy jednak również mediów. Oznacza to, że nie można łamać zasady anonimowości w kontaktach z prasą, radiem, telewizją i filmem. Ta zasada została wprowadzona, aby członkowie wspólnoty nie naruszali prywatności pozostałych uczestników, chcąc zarobić na opowiadaniu w mediach o szczegółach spotkań AA.

Wspólnota AA ma swoich zwolenników i przeciwników. Z pewnością tworzy jednak atmosferę prywatności i wzajemnego zaufania, w której łatwiej rozmawiać o problemach.

Dodaj komentarz

Jako jedyny ośrodek w Polsce zapewniamy opiekę wykwalifikowanych lekarzy 7 dni w tygodniu
INFORMACJE
O DETOKSVIP

Współpracujemy z wieloma firmami medycznymi, konsorcjami, lekarzami świadczącymi usługi na wezwanie oraz m.in. psychologami, terapeutami i innymi specjalistami na terenie całego kraju.

U nas i dla nas to Ty jesteś najważniejszą osobą. Zrób pierwszy krok, zadzwoń i pozwól nam działać. Gdy Twoje zdrowie stanie się naszym wspólnym celem­ na efekty nie będziesz musiał długo czekać!

Centrum konferencyjno szkoleniowe
Domaniewska 47/10,
02-672 Warszawa
+48 512 390 500
 

Konsorcjum leczenia uzależnień Wrocław
Piłsudskiego 74/lokal 320
50-020 Wrocław
+48 512 390 500

Piłsudskiego 74/lokal 320
50-020 Wrocław
+48 512 390 500
+48 780 020 487

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk-Otomin
ul. Klonowa 8
80-298 Otomin
+48 512 390 500

ul. Klonowa 8
80-298 Otomin
+48 512 390 500
+48 58 585 99 69

Konsorcjum leczenia uzależnień Wrocław
ul. Boczna 2
11-400 Wrocław
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień DetoksVIP
Leśna 30
05-506 Magdalenka
+48 512 390 500
 

Konsorcjum leczenia uzależnień Kraków
ul Sportowa 41,
32-040 Świątniki Górne, Kraków
+48 512 390 500

ul Sportowa 41,
32-040 Świątniki Górne, Kraków
+48 512 390 500
+48 12 300 28 84

Konsorcjum leczenia uzależnień Konin
62-500 Posada/Konin
+48 512 390 500

Konsorcjum leczenia uzależnień Gdańsk
ul. Bolesława Chrobrego 96E/65
80-414 Gdańsk
+48 607 923 400

ul. Bolesława Chrobrego 96E/65
80-414 Gdańsk
+48 607 923 400

4MIPCGROUP
ORLY
ORLY
Orły
My icon title
My icon title
All Rights Reserved DetoksVIP 2020 | Copyright by DetoksVIP 2020 | licenced by IV MI – PC GROUP | Creativity Overload by PixelCrafter
LAUREAT KONKURSU | ORŁY MEDYCYNY 2018 i 2019